Thursday, April 8, 2010

~KALAM TAHMID~

Kuhadiahkan kepadamu..........
Wahai wanita yang telah meredhai AllahSubhannahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya,Islam sebagai agamanya dan Muhammad S.A.W sebagai Rasul-Nya.

Kuhadiahkan kepadamu..........
Wahai wanita yang meniti jalan lurus dan membawa risalah kebenaran.

Kuhadiahkan kepadamu..........
Wahai murabbiyah (wanita pendidik) yang berjuang dengan kalimahnya,memelihara norma-normanya,dan membersihkan dirinya.
Kutujukan pula kpd setiap ibu yang mendidik anak-anaknya untuk bertaqwa,menumbuhkan mereka dengan amalan sunnah Nabi,dan yang menanamkan cinta kebajikan ke dalam jiwa2 mereka.

Terakhir....kutujukan kepada setiap wanita yang dirundung kesedihan dan kesusahan....
Berbahagia dan bergembiralah dengan kemaha-luasan yang begitu dekat,dengan bimbingan Allah S.W.T,dengan keagungan pahala dan dengan pengampunan dosa.

No comments:

Post a Comment

its me....

its me....